Historie

We gaan terug in de geschiedenis, nu zo'n 41 jaar geleden. Want dat is het begin van Stichting Sociaal Kultureel Werk Fatima, bij notariële akte per 18 augustus 1980.

De toenmalige burgemeester van Weert, mr.J.Matti, opende in het bijzijn van de wethouders J.Combée en H.Neijnens het buurthuiscentrum, het informatiecentrum voor de wijk Fatima en een peuterspeelzaal. Deze waren gevestigd in enkele verbouwde ruimtes van het klooster van de Paters van de H.Geest. De voormalige kapel van het klooster was verbouwd tot Buurtcentrum.

Het was geen perfecte keus, maar men kon zich behelpen. En door de inzet van het toenmalige bestuur, dat de gemeente inmiddels kon overtuigen van de noodzaak om uit te kijken naar een andere locatie, kwam bij de gemeente de gedachte om de al twee jaar leeg staande Fatimaschool dusdanig te verbouwen dat zij voor vele geledingen bruikbaar was. Namelijk op de benedenverdieping een grote zaal met een daarnaast gelegen kleine zaal met een keuken voor de peuterspeelzaal en boven konden 3 voormalige klaslokalen gebruikt worden als extra zalen. Zo kon op 22 september 1984 de officiële opening plaats vinden van het nieuwe Buurthuis.

Zoals bij iedere verbouwing zijn ook hier fouten en foutieve beredeneringen gemaakt, die later weer aanpassingen verdienden. In samenspraak met de gemeente en vele vrijwilligers is dit door de jaren heen allemaal gerealiseerd.

Er zijn natuurlijk ook ups en downs geweest door de jaren heen, maar deze lagen meer op het bestuurlijke vlak (geen jeugdige personen die zich geroepen voelden om tot het bestuur toe te treden en ook het probleem beschikbare vrijwilligers; dit waren meestal dezelfde mensen die ook in het bestuur zitting hadden aangevuld met enkele ouderen.

Eind jaren negentig kwam er toch verandering in het bestuur, want er kwamen enkele jongere mensen in het bestuur die een andere visie hadden en hierdoor ook andere personen gingen benaderen. Waardoor er op termijn een nieuwe frisse wind ging waaien. Dit was toen ook wel nodig, want er kwamen hoe langer hoe meer regeltjes waaraan men zich diende te houden..

Tegenwoordig mogen wij ons als, Stichting Sociaal Cultureel Werk Fatima, gelukkig prijzen dat we een goede groep vrijwilligers met een prima beheerder hebben die zijn werk prima verzorgd en ook bij de bezoekers goed overkomt. Hierbij mogen wij het huidige bestuur ook niet vergeten, ieder heeft zijn taak en doet er haar/zijn steentje aan bijdragen om ook toekomst gericht er alles aan te doen om "Ons Buurthuis" nog tot een lengte van jaren beschikbaar te houden voor de bewoners en verenigingen van de wijk Fatima en andere geledingen.

 

Stichting Sociaal Kultureel Werk Fatima

Wat?

De Stichting Sociaal Kultureel Werk Fatima is bij notariële akte opgericht op 18 augustus 1980 en heeft zich als doel gesteld:

 • Het beheer van een accommodatie op zich te nemen die als "buurtcentrum" dienst zal doen voor de wijk Fatima.
 • Het verbeteren van de sociale en culturele ontplooiing van de bewoners van de wijk Fatima en andere geledingen.
 • Het stichten en in stand houden van een accommodatie voor sociaal cultureel werk ten dienste van de bewoners van de wijk Fatima en andere geledingen.
 • Samenwerken met andere instellingen en verenigingen, die hetzelfde doel nastreven, voor zover deze samenwerking om enig algemeen belang of het bijzonder belang van de stichting gewenst of nodig is.
 • Het aanstellen of in dienst hebben van vrijwilligers om deze activiteiten te kunnen verwezenlijken.
 • Het bevorderen van het veelzijdig gebruik van de accommodatie "Ons Buurthuis" door en voor de bewoners van de wijk en andere geledingen.
 • Het stimuleren en ontwikkelen van activiteiten op het gebied van recreatie en educatie.
 • Alle andere wettige middelen aan te wenden die tot verwezenlijking van het doel der stichting kunnen bijdragen en niet in strijd zijn met diverse wettelijke bepalingen.

De stichting heeft besloten om al deze taken door een bestuur te laten behartigen:

Wie?

 • Voorzitter, Theu Geuskens                                                      
 • Secretaris, Harry van Dooren
 • Lid, Tonny van Veldhoven
 • Lid, Patrick Damen
 • Lid, Nico van Buul

Ondersteunende taken:

 • Beheerder, Tonny van Veldhoven

 

Naar Boven